Call to action

Trainingresultaatgericht planvormen

RGO - Resultaatgericht Planvormen

RGO Professional

Niveau
Met ervaring

Aantal pers.
3-8

Duur
8 dagen

Wat?

Deze training is voor (aankomende) bouw- en onderhoudsprofessionals die op hoogwaardig niveau met klanten willen samenwerken door op praktische, efficiënte en goed onderbouwde wijze heldere activiteitenplanen willen aanleveren. Door de praktische benadering van de training is de trainee in staat de geleerde vaardigheden direct in de praktijk toe te passen.

Onervaren of beginnende professionals kunnen op basis van hun kennisniveau extra verbredende en verdiepende minors volgen. Neem hiervoor contact met ons op. 

Doel

Trainees bewust maken van de opzet van een efficiënt planvormingsproces om zo bij diverse projecten uniforme processtappen te zetten met een doeltreffende uitkomst.

Onderwerpen

 • Kennis van RGS en het proces.
 • Hoe zit het planvormingsproces bij RGS in elkaar?
 • Inventariseren.
 • Inspecteren.
 • Vertalen inspectie gegevens naar een plan / begroting.
 • Rapporteren.
 • Co-makers.
 • Kaderen.
 • Presenteren.

Leerdoelen

 • Kennis hoe de klanten (wooncorporaties) doorgaans te werk gaan. Wat willen zij weten en hoe wordt een activiteitenplan door de opdrachtgever beoordeeld?
 • Hoe zit een logisch en praktisch planvormingsproces in elkaar?
 • Uitvoeren QuickScans in theorie en in de praktijk.
 • Werken met, en verwerken van meetgegevens.
 • Werken met, en verwerken van inspectiegegevens.
 • Hoe zit een bouw/onderhoudscalculatie in elkaar?
 • Het maken van RGS begrotingen en RGS scenario’s inclusief belangrijke theorie bij calculeren.
 • Het rapporteren van bevindingen, constateringen, adviezen en afwijkingen.
 • Het selecteren, aanvragen en documenteren van Co-makers en hun offertes.
 • Het kaderen van het activiteitenplan en prestatie-eisen.

Hoofdcompetenties

De trainee kan na voltooiing van de training zelfstandig:

 • Het RGS-proces model praktisch vertalen naar een efficiënt en werkbaar stappenplan om tot een onderbouwd plan te komen wat aansluit bij de afwegingskaders van de opdrachtgever.
 • Het op de correcte wijze implementeren van inventarisatie en inspectiegegevens welke bij de planvorming tot stand komen.
 • Het opstellen van het gehele plan inclusief verslaglegging, begrotingen en afkaderingen. 

Lesmateriaal

 • Opdrachtenboek benodigd voor de training.
 • Caseboek met informatie over de te behandelen case(s).
 • Een door ons ontwikkeld Inspectiehandboek en inspectieformulier.
 • diverse hand-outs over relevante onderwerpen die in de verschillende trainingen worden behandeld.

Startdata en locaties

Kies in onderstaand inschrijfformulier de gewenste datum en locatie.

Investering

 • RGO Basis € 6.000,00 excl. BTW
 • RGO Professional € 4.000,00 excl. BTW

SCHRIJF JE NU IN!

Locatie en datum


Factuurgegevens

Deelnemers

Deelnemer #1